sportmob
L. Podolski's logo

L. Podolski

Full NameLukas Podolski
BirthdayJun 4, 1985
Country
Germany
Germany
180cmHeight
80kgWeight
35Age
ForwardPosition
11Shirt No
-Average Rate
LeftPreferred Foot
-Market Value