logo
J. League

Over Wedstrijd

Match Time
Fri, October 27, 10:00
Tournament
Venue
Toyota Stadium

Sleutel evenementen

Aftrap
Rust
46

Kohei Tezuka

Naoyuki Fujita

50

Kosuke Yamazaki

61

Taika Nakashima

Kensuke Nagai

64

Ayumu Yokoyama

Yuki Horigome

64

Cayman Togashi

Yuji Ono

65

Kasper Junker

72

Shota Hino

Kohei Tezuka

77

Takuji Yonemoto

77

Tsukasa Morishima

Ryuji Izumi

82

Jun Nishikawa

Yuto Iwasaki

86

Naoki Maeda

Kasper Junker

86

Takuya Uchida

Takuji Yonemoto

89

Cayman Togashi

90+5

Ryoya Morishita

Full time