logo
J. League

About Match

Match Time
Sat, July 08, 10:00
Tournament
Venue
Saitama Stadium 2002

Key Events

Kick Off
6

Takuya Ogiwara

Hiroki Sakai

Half Time
53

Ayumu Ohata

61

Henrique

66

Toshiki Takahashi

Ken Iwao

66

Jose Kante

Shinzo Koroki

69

Tsubasa Terayama

Keigo Higashi

69

Pedro Perotti

Diego Oliveira

76

Leon Nozawa

Kota Tawaratsumida

77

Yoshio Koizumi

Takahiro Sekine

77

Yuichi Hirano

Atsuki Ito

86

Seiji Kimura

Ryoma Watanabe

Full Time