logo
J. League

About Match

Match Time
Sun, June 11, 9:30
Tournament
Venue
Nippatsu Mitsuzawa Stadium

Key Events

Kick Off
10

Koki Sakamoto

Caprini

24

Hiroki Sakai

44

Mateus Moraes

Half Time
50

Yuri

63

Keijiro Ogawa

Marcelo Ryan

63

Koki Ogawa

Ryoya Yamashita

67

Yoshio Koizumi

Takahiro Sekine

67

Bryan Linssen

Shinzo Koroki

75

Hirotaka Mita

Yuri

75

Tatsuya Hasegawa

Tomoki Kondo

77

Toshiki Takahashi

Atsuki Ito

77

Marius Hoeibraaten

82

Takuya Ogiwara

Tomoaki Okubo

Full Time