logo
J. League

Tietoja Matchista

Match Time
Wed, May 10, 10:30
Tournament
Venue
Saitama Stadium 2002

Avaintapahtumat

Käynnistää
Puoliaika
56

Yoichi Naganuma

Jun Nishikawa

56

Fuchi Honda

Yuji Ono

60

Shinzo Koroki

Jose Kante

60

Takahiro Sekine

Alex Schalk

67

Atsushi Kawata

Yuki Horigome

67

Kohei Tezuka

Naoyuki Fujita

70

Yoichi Naganuma

70

Yoshio Koizumi

Atsuki Ito

75

Kohei Tezuka

84

Takuya Iwanami

Tomoaki Okubo

84

Ayumu Ohata

Takuya Ogiwara

89

Toshio Shimakawa

Yuto Iwasaki

Täysaikainen