logo

About Match

Match Time
Sat, March 18, 6:00
Tournament
Venue
Panasonic Stadium Suita

Key Events

Kick Off
6

Yuki Kobayashi

32

Tsuyoshi Ogashiwa

43

Seiya Baba

Yuya Asano

Half Time
56

Dawhan

Yuya Fukuda

56

Hideki Ishige

Rihito Yamamoto

59

Hideki Ishige

61

Juan

66

Riku Handa

70

Taika Nakashima

Akito Fukumori

70

Toya Nakamura

Hiroki Miyazawa

70

Ryotaro Meshino

Juan

81

Supachok Sarachart

Yuki Kobayashi

86

Toya Nakamura

86

Shota Fukuoka

Keisuke Kurokawa

86

Hiroto Yamami

Naohiro Sugiyama

Full Time