logo

Key Events

Kick Off
22

Manuchekhr Safarov

22

Gulzhigit Alykulov

23

Davron Ergashev

25

Manuchehr Dzhalilov

32

Alisher Dzhalilov

34

Alimardon Shukurov

Half Time
46

Shervoni Mabatshoev

Davron Ergashev

46

Firdavs Chakalov

Muhammadjon Rahimov

52

Odiljon Abdurahmonov

54

Parvizdzhon Umarbaev

55

Vahdat Hanonov

64

Islom Zoirov

Parvizdzhon Umarbaev

64

Ayzar Akmatov

66

Firdavs Chakalov

71

Exsoni Pandzsanbe

72

Islom Zoirov

78

Murolimzhon Akhmedov

Bekzhan Sagynbaev

81

Ernist Batyrkanov

Mirlan Murzaev

85

Vahdat Hanonov

85

Eldar Moldozhunusov

Alimardon Shukurov

87

Iskandar Dzhalilov

Manuchehr Dzhalilov

90

Mekhrubon Karimov

Alisher Dzhalilov

90

Iskandar Dzhalilov

Full Time

About Match

Match Time
Tue, March 29, 10:30
Tournament

Latest Matches

W
L
W
W
D
D
W
W
L
L

Latest News