logo
My Profile

Key Events

Kick Off
45

Yushi Hasegawa

Intervalo
64

Naoki Nomura

Yuji Hoshi

64

Kei Chinen

Kohei Isa

64

Yuki Soma

Gabriel Xavier

73

Shumpei Naruse

Hiroyuki Abe

85

Yuki Kobayashi

Yushi Hasegawa

85

Rei Matsumoto

Kaoru Takayama

90

Yoshinori Suzuki

90

Joao Schmidt

Takuji Yonemoto

Resultado Final

Classificação

Sobre jogo

Match Time
Sat, November 28, 5:00
Tournament

Últimos 5 jogos

W
D
L
D
W
L
W
L
L
D

Manchetes