logo
J. League
0 - 2
Resultado Final

Sobre jogo

Match Time
Sun, July 26, 9:00
Tournament

Key Events

Kick Off
Intervalo
46

Takuya Matsuura

Shunsuke Nakamura

52

Leonardo

61

Kenyu Sugimoto

Shinzo Koroki

68

Masakazu Tashiro

Kyowaan Hoshi

68

Yuki Kusano

Kazunari Ichimi

68

Eijiro Takeda

Maguinho

76

Yuki Muto

Yosuke Kashiwagi

83

Yusuke Minagawa

Kohei Tezuka

87

Kai Shibato

Takahiro Sekine

87

Ryotaro Ito

Leonardo

90

Ewerton

Resultado Final